Obrázek1
  • VYHLEDAT
Crystal Deo tyčinka cestovní 40g
Crystal Deo tyčinka cestovní 40g
PŘÍRODNÍ KOSMETIKA CRYSTAL

1. SMLUVNÍ STRANY:
Prodávající = dodavatel
Kupující = zákazník

2. PŘEDMĚT KOUPĚ
Předmětem koupě je zboží prodávajícího (přírodní deodoranty z kamence Crystal), které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.thecrystal.cz.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zboží je dopravováno pouze prostřednictvím České pošty. Pokud má kupující zájem zaplatit zboží předem, bude mu vystavena zálohová faktura a platí pouze poštovné a balné, které činí 60,-Kč při hmotnosti do 500g. Pokud zboží váží více než 500g, cena poštovného se zvýší podle platného sazebníku České pošty. Současná cena za dobírku v České republice činí 60,- poštovné a balné + 30,- Kč dobírka. Pokud si kupující zboží nepřevezme, lze na jeho náklady zaslání na dobírku opakovat. Od 1350,- Kč zasíláme zboží zdarma (odpadá poštovné i balné)!
Množstevní slevy:
Pouze pro deodoranty bez esencí a vyjma výhodných balení
Sleva 15% platí při objednání zboží za 2500,-Kč a více.
Poštovné hradí kupující a pohybuje se od 120,- Kč za obchodní balík až do 169,- Kč za dobírku.

4. CENA ZBOŽÍ
Cena zboží odpovídá ceně, která je uvedena na stránkách internetového obchodu s přírodními deodoranty www.thecrystal.cz. Zasláním objednávky kupující tyto ceny přijímá. Aktuální cenová nabídka zůstává v platnosti do 31.12.2014.

5. ZASÍLÁNÍ NA SLOVENSKO A DO ZAHRANIČÍ
Zboží zasíláme na Slovensko i do zahraničí. Platba je možná i na dobírku, doprava Českou poštou, účtujeme faktické náklady za dopravu. Na Slovensko zaslání dobírkové zásilky do 500g stojí 220,-Kč. Bližší info na info(zavináč)thecrystal(tečka)cz. Zboží lze zaslat i do jiných zemí v rámci EU, cena poštovného závisí na platném sazebníku České pošty.

6. DODACÍ PODMÍNKY
Dodací lhůta je 1-2 týdny od převzetí objednávky, ale většinou jsou zásilky doručeny do 3 dní.

7. ZÁRUČNÍ LHŮTA, REKLAMACE
Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu podle specifikací jednotlivých výrobků, ale u všech našich prodávaných výrobků jde o 2letou záruční lhůtu. Záruční lhůta se nevztahuje na běžné opotřebení výrobků. Reklamaci lze uplatnit pouze u kompletního zboží, které nebylo neodborně používáno nebo ošetřováno nebo vystaveno netypickým podmínkám pro dané zboží. Adresa pro zasílání reklamace: Lenka Kopencová, Fr. Škroupa 26, České Budějovice 37006 ČR

8. PLATNOST OBJEDNÁVKY
Objednávka nabývá platnosti dnem odeslání. Odstoupení od objednávky vyžaduje písemnou formu a je možné pouze do následujícího dne ode dne odeslání objednávky.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: " požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, " požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
  • PŘIHLÁŠENÍ
LOGIN
HESLO
Přihlásit
Registrace
Zapomenuté heslo
  • DOPORUČTE NÁS